Prof. Dr. Xheladin Dracini

Prof. Dr. Xheladin Draçini

Ka kryer studimet e larta në degën „Mjekësi e Përgjithshme“ të Fakultetit të Mjekësisë, UT në vitin 1995 dhe specializimin pasuniversitar në degën „Kirurgji e Përgjithshme“ në vitin 1999.

Aktualisht është Dekan i Fakultetit të Mjekësisë, pedagog me kohë të plotë pranë Departamentit të Kirurgjisë, Shërbimi i Kirurgjisë së Përgjithshme Nr. 1 të Fakultetit të Mjekësisë, UMT dhe mjek kirurg primar në Qendrën Spitalore Universitare “Nënë Tereza“, Tiranë.

Doktor i Shkencave

Në vitin 2005 ka mbrojtur gradën “Doktor i Shkencave“

Profesor

Në vitin 2013 ka marrë titullin “Profesor“.

Prof. Dr. Xheladin Dracini
Aktiviteti shkencor
000

Referime

00

Artikuj

0

Monografi

Aktiviteti shkencor përfshin
referime, artikuj, monografi ...

Aktiviteti shkencor i Prof. Draçinit përfshin 107 referime në aktivitete shkencore; 25 artikuj në revista shkencore brenda dhe jashtë vendit, si edhe 4 monografi dhe tekste mësimore.

Aktiviteti shkencor
Fakulteti Mjekësise

Fakulteti i Mjekësisë
periudhën 2016-2020

Pas katër vitesh aktiviteti të pasur të fakultetit është i natyrshëm bilanci dhe reflektimi.
Në vijim, po ju paraqesim statistika mbi aktivitetin shkencor të Fakultetit të Mjekësisë, në periudhën 2016-2020.

Fakulteti i Mjekësisë është shndërruar, falë punës të palodhur të stafit, në ofruesin më të madh të edukimit në vazhdim mjekësor në Shqipëri,
lider i padiskutueshëm në formimim ekselent në shkencat mjekësore. Prania e më shumë se 164 lektorëve të huaj në këto aktivitete
është një kontribut i çmuar në ndërkombëtarizimin e fakultetit.

000

Evente shkencore

00

Të akredituara

000

Kredite CME

00000

Pjesëmarrës

0000

Specializantë

0000

Studentë

Fakulteti Mjekësise
te rendesishme

Informacion mbi punën në
fakultet gjate 2016 - 2020.

Në këtë seksion do të keni mundësinë të shkarkoni informacion të detajuar
mbi Aktivitetet, Investimet & Projektet në Fakultetin e Mjekësisë.

Investimet e kryera

Investimet e kryera në Fakultetin e Mjekësisë në periudhën 2016-2020.

Shkarko materialin

Aktiviteti studentor

Aktivitetin studentor në Fakultetin e Mjekësisë në periudhen kohore 2016-2020

Shkarko materialin

Projektet e Fakultetit

Projektet e Fakultetit të Mjekësisë katër vitet e fundit.

Shkarko materialin
te rendesishme